Hibridni cloud

Hibridni cloud je oblik implementacije oblaka u kojem korisnik koristi kombinaciju svog privatnog clouda i usluga javnog clouda.

Kontaktirajte nas
  • Primjerice, korisnik može iznajmiti prostor podatkovne pohrane u javnom oblaku u trenucima vršnih opterećenja
  • Dakle, kombinacijom privatnog oblaka u poduzeću i npr. iznajmljenog prostora podatkovne pohrane u javnom oblaku, nastaje hibridni oblak

Pojedini oblici implementacija hibridnog clouda korisnicima osiguravaju vrlo visoku dostupnost uz skaliranje resursa po potrebi u trenucima vršnih opterećenja.

Tko smo?
About us

Kontaktiraj nas
Contact