Edukacijsko rješenje za unapređenje poslovnih procesa tvrtke

Društvo DATABOX d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Edukacijsko rješenje za unapređenje poslovnih procesa tvrtke“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 1. siječnja 2020. godine, a trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 1. siječnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Projekt adresira problem nemogućnosti ostvarenja konkurentske prednosti i većeg udjela na tržištu u situaciji globalne konkurencije i nedovoljne informiranosti ciljanog tržišta o uslugama koje tvrtka nudi. Da bi se navedeni problem riješio, projektom se unaprjeđuju poslovni procesi poduzeća (upravljanje ljudskim potencijalima, prodaja, marketing, strateško planiranje, upravljanje rizicima, imovinom te logistika) kroz razvoj IKT rješenja za interne i vanjske edukacije temeljem kojih želimo podići razinu znanja ciljnog tržišta (mali i srednji poduzetnici) i vlastitih zaposlenika te poboljšati interakciju s korisnicima u području širenja poslovanja na dodatne konzultantske i edukacijske usluge.

Ukupna vrijednost projekta: 816.500,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 686.500,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 446.225,00 HRK

Više informacija možete saznati na linku: https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke DATABOX d.o.o.

Tko smo?
About us

Kontaktiraj nas
Contact