Databox logo Databox logo

Politika privatnosti i kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vašu privatnost te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese kako je navedeno niže u ovoj Obavijesti.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, DATABOX d.o.o. ulazi u veliki broj odnosa, kako s kupcima (potrošačima), tako i s poslovnim partnerima, te našim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo DATABOX d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savica I. 133, OIB 27419475912 ("Databox")  je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR").

Tijekom interakcije s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela )

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

Pružanje informacije o našim proizvodima

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja i isporuka kupljenih usluga / proizvoda

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam kupljeni proizvod isporučili ugovorenu uslugu / proizvod.

Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupoprodaji kojeg smo s Vama sklopili.

Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama mogli sklopiti i dalje izvršavati poslovnu suradnju.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Provođenje procesa zapošljavanja

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo što učinkovitije proveli proces zapošljavanja.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zasnivanja radnog odnosa (zapošljavanja)

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Podaci o OIB-u

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

Pružanje informacije o našim proizvodima

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja I dostava kupljenih proizvoda

 

 

Vaše osobne podatke koristimo I kako bismo Vam kupljeni proizvod isporučili na ugovoren način.

Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupoprodaji kojeg smo s Vama sklopili.

Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama mogli sklopiti poslovnu suradnju.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora).

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Provođenje procesa zapošljavanja

 

 

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo što učinkovitije proveli proces zapošljavanja.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zasnivanja radnog odnosa (zapošljavanja)

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Osobni podaci iz životopis i prijave za posao

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo što učinkovitije proveli proces zapošljavanja te se čuvaju najduže godinu dana od završetka natječaja za posao.

Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu zasnivanja radnog odnosa (zapošljavanja)

Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Prenošenje Vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Databoxom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Databox će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Databox (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram), Databox osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Databox te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama.

Politiku privatnosti TalentLyfta (partnera čije aplikacije i softverska rješenja koristimo za obradu podataka u procesu zapošljavanja) možete promaći na sljedećoj poveznici: https://help.talentlyft.com/en/articles/21992-privacy-policy .

U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Obavijesti.

Vaši podaci i treće zemlje

Vaši osobni podaci se obrađuju i prenose isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Databoxa. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Databoxu.

Radi se o sljedećim pravima:

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije, te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice, te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

Naša web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:

Upotrebom kolačića treće strane, u suradnji s Databoxom, prikazuju oglase Databoxa na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. a i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili  zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaj pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak.

Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/topic/description-of-cookies-ad01aa7e-66c9-8ab2-7898-6652c100999d

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari

https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Databoxa.

U tom pogledu, Databox je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Databox Službenika za zaštitu osobnih podataka

Email

filip.olujic@databox.hr

Naziv

Filip Olujić

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja sa zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 10. studenog 2023.Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći, te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici Databoxa odmah po njezinom donošenju.U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Databoxa. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Databoxa.