Razvoj sustava za optimizaciju potrošnje električne energije u podatkovnim centrima

Kratki opis projekta: Projektom se želi razviti novo rješenje za pouzdano mjerenje i optimizaciju potrošnje električne energije u data centrima. Naime, klasične metode mjerenja počivaju na zastarjeloj paradigmi, a zbog čega su s jedne strane rezultati mjerenja neprecizni, dok s druge strane velika količina potencijalno problematičnih pojava ostaje neprimijećena. Provedbom istraživačko-razvojnih aktivnosti razvit će se napredno i sveobuhvatno rješenje koje će uključivati uređaje za mjerenje, uređaje za korekciju utvrđenih smetnji te uslugu savjetovanja i verifikacije prilikom projektiranja novih ili preuređenja i održavanja postojećih mrežnih instalacija u data centrima. Ono će biti namijenjeno pružateljima usluge data centra i tvrtkama s vlastitim data centrom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedba projektnih istraživačko-razvojnih aktivnosti rezultirat će razvojem naprednog i sveobuhvatnog rješenja koje će se sastojati od:

  • Uređaja za mjerenje potrošnje i kvalitete mreže prilagođeni specifičnim zahtjevima data centara
  • Uređaja za korekciju utvrđenih smetnji i problema minimalno na razinu utvrđenu relevantnim normama
  • Usluga savjetovanja i verifikacije prilikom projektiranja novih ili preuređenja i održavanja postojećih mrežnih instalacija u data centru. Osim klasičnih ušteda u količini
  • potrošene električne energije (prema predviđanjima i do 10%), neizravne i značajnije uštede ogledat će se kroz smanjenje negativnog utjecaja EM/RF zračenja.

Ukupna vrijednost projekta: 15.609.211,62 HRK
EU sufinanciranje projekta: 10.543.254,08 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 17.08.2020. do 16.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija: SAMIR BRAČKOVIĆ
E-pošta: samir.brackovic@storm.hr
Telefon: +385 912352252

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim, strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke DATABOX d.o.o.

Tko smo?
About us

Kontaktiraj nas
Contact